Sıkça Sorulan Sorular


Bölümü
Sıkça Sorulan Sorular
 
 • Neden Tarsus Üniversitesini tercih etmeliyim?

Tarsus Üniversitesi genç bir üniversite olmasına rağmen güçlü ve dinamik bir gelişim göstererek kısa sürede başarısından söz ettiren bir üniversite haline gelmiştir. Teori ve uygulamaya dayalı zengin öğrenim deneyimi, dinamik ve güçlü akademik kadrosu ve kişisel gelişime yönelik seçmeli dersler ile Üniversitemiz sizlere özgün ve yetkin bir eğitim imkânı sağlayacaktır. Başka bir deyişle Üniversitemiz, nitelikli eğitim, özgün ve ileri araştırma ile insanlığın gelişmesine ve ilerlemesine katkı sağlayan, saygın bir işbirliği içinde toplum yararına hizmet üreten, yenilikçi, değer katan ve gelişim odaklı bir üniversitedir. Eğitimimizin temel odağı ise öğrencilerimiz olup, onların kendilerini keşfetmelerine, eğitim gördükleri alanda yetkin ve donanımlı bir şekilde mezun olmalarına azami özen gösterilmektedir.

 • Tarsus’a ulaşım imkânları nelerdir?

Tarsus kentinin jeopolitik bir önemi bulunmakta olup, gerek havaalanına gerekse de Mersin ve Adana il merkezlerine yarım saat mesafededir. Havaalanından Havaş Servisleri ile Mersin ve Adana’dan da hızlı tren ile kısa sürede kent merkezine ulaşım sağlanmaktadır. Tarsus, Adana ve Mersin il merkezlerine eşit mesafede bulunan bir yerleşim yeri olup, bu kentleri birbirine bağlayan normal karayolu, otoyol ve hızlı tren ulaşımı ile erişilebilirliği yüksek olan bir kenttir.

 • Üniversiteye ulaşım olanakları yeterli midir?

Üniversitemiz Mersin-Adana otobanının kuzeyinde yer almakta olup, bu kentlerden karayolu, otoyol ve hızlı tren ile erişim sağlanacak kolay bir mevkidedir. Söz konusu ulaşım olanakları ile Tarsus’a gelindikten sonra yolcu taşıma kapasitesi yüksek olan Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ile Üniversitemize kolaylıkla ulaşım sağlanabilecektir. Söz konusu toplu ulaşım araçlarının sefer sıklıkları zaman içerisinde artırılmış olup ulaşım noktasında öğrencilerimiz herhangi bir sorunla karşılaşmayacaktır.

 • Sosyal ve Kültürel olarak kişisel gelişimime Tarsus’un katkısı ne olacaktır?

Tarsus; coğrafi konum avantajı, 54 ilden fazla nüfusu, yapımı devam etmekte olan Çukurova Bölgesel Havalimanına yakınlığı, tarihi ve kültürel zenginliği ile ön plana çıkan kadim bir kenttir. Özellikle 54 ilden fazla bir nüfusa sahip olması, kentin sosyal ve kültürel olarak gelişmesini de sağlamıştır. Kentte çeşitli kurum ve kuruluşların düzenledikleri opera, tiyatro, konser gibi çokça kültürel ve sosyal organizasyonlar gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Mersin ve Adana il merkezlerine olan yakınlığı, toplamda 4 milyon nüfusa sahip olan bu iki kentin tüm sosyal, kültürel ve ekonomik olanaklarından da istifade etmenize imkân sağlayacaktır. Nitekim her iki kentte Portakal Çiçeği, Limon Çiçeği, Turunçgiller, Milyonfest, Şaymana gibi festivaller yapılmakta, birçok sosyal ve kültürel etkinlik gerçekleştirilmektedir. Kentte bulunan alışveriş merkezi, öğrencilerin alışveriş ve yemek ihtiyaçlarını karşılamasının yanı sıra sosyal ve kültürel alanlarda da hizmet sunmaktadır. Ayrıca kentimizin denize ve yaylalara olan mesafesinin de çok kısa olması nedeniyle aynı anda dört mevsimi yaşama imkânına sahip olacaksınız.

 • Tarsus’ta kiralar ve hayat şartları zorlayıcı mıdır?

Tarsus gerek coğrafî konumu gerekse de iklimi ile oldukça yaşanılabilir bir şehirdir. Bu avantajlar yaşam koşullarını kolaylaştırmakla birlikte ekonomik açıdan da kenti daha avantajlı hale getirmektedir. Kiralar makul bir seviyede olup tarımın ve ulaşımın gelişmesine bağlı olarak yaşam için gerekli zorunlu giderlerin ekonomik değeri diğer kentlere nazaran oldukça düşüktür.

 • Yurt imkânı var mıdır?

Tarsus'ta Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğüne (KYK) ait üç adet yurt bulunmaktadır. Söz konusu yurtların kapasitesi yüksek olmakla birlikte kentte özel yurtlar da mevcuttur.

 • Üniversitede yemek imkânı var mıdır?

Üniversitemizin öğle öğünü için yemekhanesi bulunmakta olup, öğrencilerimize cüzi bir ücretle dört çeşit yemek imkânı sunulmaktadır. Ayrıca yerleşkemiz içerisinde kantinlerimiz de bulunmaktadır.

 • Üniversitede Öğrenci Kulüpleri bulunmakta mıdır?

Üniversitemiz bünyesinde kurulan ve bütün öğrencilere hitap eden öğrenci kulüplerimiz bulunmaktadır. Öğrencilerimizce herhangi bir kulüp kurulması istemi halinde bir öğretim üyesi söz konusu kulüp için danışman olarak görevlendirilmektedir. Öğrenci Kulüpleri için daha ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın internet sayfasına (http://sks.tarsus.edu.tr/) girerek “Öğrenci Toplulukları” kısmını ziyaret edebilirsiniz.

 • Hemşire kimdir?

Hemşire; sağlık ekibi içerisinde yer alan birinci basamaktan, ileri düzey tedavi ve bakımın yürütüldüğü yoğun bakım ortamlarına kadar tüm alanlarda, anne karnından ölüme kadar sağlıklı/hasta bireylere, ailelere ve gruplara bakım vereci, eğitici, yönetici, savunucu, araştırmacı rolleri ile görev alan profesyonel bir meslek grubudur.

Bu konuda daha ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız Hemşirelik Bölümü internet sayfasına girerek “Hakkımızda” sekmesi altında yer alan “Bölüm Tanıtımı” açıklamasını okumanız yararlı olacaktır.

 • Hemşirelik Bölümü mezunlarının çalışma alanları nelerdir?

Hemşirelik Bölümü mezunları, kamu, üniversite ve özel hastanelerde, aile sağlık merkezlerinde, toplum sağlığı merkezlerinde, okullarda, polikliniklerde, huzurevleri, diyaliz merkezleri, tıp merkezleri, tarama merkezlerinde, iş yerlerinde, halk sağlığı alanında ve daha birçok alanda çalışabilmektedir. Başhemşire/başhemşire yardımcısı, hemşirelik hizmetleri kalite gelişim müdürlüğü, hizmet içi eğitim koordinatörlüğü, klinik eğitim hemşiresi olarak hastanelerde görev yapabilirler. Mezuniyet sonrası lisansüstü eğitim için gerekli kriterleri yerine getirdikten sonra yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim alarak akademik olarak ilerleyebilmektedirler.

 • Hemşirelik Bölümü dersleri nelerdir?

Tarsus Üniversitesi Hemşirelik Bölümü’nde YÖK’ün Hemşirelik Ulusal Eğitim Çekirdek Müfredatı doğrultusunda hazırlanan hemşirelik müfredatı içerisinde yer alan tıp derslerinin yanı sıra ağırlıklı olarak mesleki temel anabilim dalı dersleri verilmektedir. Özellikle mesleki dersler teorik, laboratuvar uygulaması, klinik saha uygulaması ve staj olarak yürütülmektedir. Temel mesleki derslerin ana bilim dalları; Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalından oluşmaktadır. Öğrencilerimiz mesleki derslerini teorik eğitimlerinin yanı sıra üniversitemizde yer alan uygulama laboratuvarlarında da alabilmektedir. Ayrıca klinik saha uygulamaları ve stajlarını ilgili hastane ve sağlık kuruluşlarında yaparak derslerine ilişkin mesleki beceri ve yetkinlikler kazanmaktadırlar. Bununla birlikte lisans eğitimi boyunca sunulacak çeşitli seçmeli derslerle interdisipliner bir eğitim verilmektedir.

 • Hemşirelik Bölümünde zorunlu klinik uygulama/staj var mıdır?

Hemşirelik Bölümü lisans müfredatında 1. sınıf bahar döneminden itibaren her dönem klinik uygulamalar zorunludur.

 • Lisansüstü eğitim olanağı mevcut mudur?

Lisans eğitimini tamamlayan mezun öğrencilerin Hemşirelik Ana Bilim Dallarından herhangi birini ilgi alanları doğrultusunda tercih ederek Yüksek Lisans ve Doktora yapma olanakları mevcuttur.

 • Hemşirelik Bölümü öğrenim süresi kaç yıldır?

Hemşirelik Bölümü lisans eğitimi 4 yıldır.

 • Hemşirelik bölümünden mezun olmak için şartlar nelerdir?

Hemşirelik lisans programından mezun olabilmek için öğrencinin sağlaması gereken koşullar genel not ortalamasının en az 2.00, toplam AKTS yükünün 240 olması, zorunlu ve seçmeli tüm dersleri alması ve başarılı olması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için web sayfasından "Tarsus Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ne bakılabilir.

 • Hemşirelik Bölümü bitirenlerin alacakları ünvan nedir?

Hemşirelik Bölümü mezunu olanlar HEMŞİRE ünvanı almaktadır

 • Öğrenciler mezuniyetten sonra işe başlamak için herhangi bir sınavdan başarılı olmak zorundalar mıdır?

Mezun olan hemşireler özel hastanelerde, devlet hastanelerinde ya da üniversite hastanelerinde çalışmaya başlayabilirler. Devlet hastanelerine ya da üniversite hastanelerine atamalarında KPSS puanı gerekmektedir. Mezun olan hemşirelerin çoğunluğu mezun olur olmaz çalışmaya başlamaktadır.

 • Öğrencilerin istedikleri zaman öğretim elemanlarıyla görüşebilmeleri mümkün müdür?

Bölümüzde her öğrenciye bir danışman atanmaktadır. Öğrenciler, danışmanı, dersi veren öğretim elemanı ve yönetim ile görüşebilir, onların görüşlerini alabilirler. Öğrencilere ders seçimleri, uygulama ve stajlar, Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi değişim programları ile lisansüstü eğitim gibi konularda danışmanlık verilmektedir.

 • Bölüm öğrencileri yaz okulundan faydalanabilirler mi?

Eğitim-öğretim yılı kapsamında yaz okulu açılabilir. Yaz okulunda eğitim-öğretime ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. Öğrenciler, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla, diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okulundan ders/dersler alabilir. Alınan dersin/derslerin kredi ve notlarının transferi, ilgili birim yönetim kurulu kararıyla yapılır. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan notların dönüşümü, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

 • Bölüm öğrencileri ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programlarından (Farabi, Erasmus vb.) faydalanabilirler mi?

Öğrencilerimiz Erasmus programı ile bölümün anlaşma sağladığı yurtdışında bir üniversitede; Farabi programı ile de yurt içinde anlaşma sağladığı herhangi bir yükseköğretim kurumunda bir dönem ya da iki dönem eğitim görme imkânı kazanabilirler.

 • Bölümde eğitim dili nedir?

Bölümümüzün eğitim dili Türkçe’dir.

Not: Öğrenci işleri ile ilgili bütün sorularınız için Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının sayfasında yer alan Sıkça Sorulan Soruları ziyaret etmeniz gerekmektedir.