Misyon ve Vizyon

Misyonumuz
  • Bilimsel gelişmeler doğrultusunda toplumun sağlık gereksinimlerini karşılamak için, evrensel standartlarda bireye özgü sağlık ve bakım hizmetlerini sunan, hasta hakları ve mesleki değerlere saygılı, problem çözme ve araştırma becerilerine sahip, değişim yaratabilen, otonomi sahibi hemşireler yetiştirmektir.
  • Bölgesel paydaşlarla iş birliği halinde araştırmalar yapmaktır.
 
Vizyonumuz
Eğitim, araştırma ve uygulama alanlarında, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen saygın bir bölüm olmak.