Program Eğitim Amaçları

Program Eğitim Amaçları
Hemşirelik Bölümü Mezunlarımız;
  • Mezuniyeti takip eden ilk 3 yıl içerisinde öğrencilerimizin %80'i, sağlıklı/hasta birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini bütüncül yaklaşım ve hemşirelik süreci doğrultusunda hemşirelik bakımını sunabileceği koruyucu, tedavi ve rehabilite edici alanlarda hemşire olarak istihdam edilebilir.
  • Hemşirelik uygulamalarında mesleki etik ilke ve değerleri gözetir, sağlık ekibinin profesyonel bir üyesi olarak etkili iletişim becerilerini, kanıta dayalı bilgi ve bilişim teknolojilerini kullanabilir.
  • Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, hemşireliğin eğitim, uygulama, yönetim ve araştırma alanlarında sorumluluk alarak mesleki gelişimini sürdürebilir.
  • Mezuniyetinin ilk üç yıl içerisinde %10'u lisansüstü eğitimine devam edebilir.