Araştırma Alanları

Türk Hemşireler Derneği'nin 1981 yılında yaptığı tanıma göre “Hemşirelik bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını ve esenliğini koruma, geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik, hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesinden ve bu hizmetleri yerine getirecek kişilerin eğitiminden sorumlu; bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir.”

Hemşirelik Anabilim Dalları:
 • Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı
 • İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
 • Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
 • Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
 • Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
 • Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı
 • Hemşirelik Yönetimi Anabilim Dalı
Özel dal hemşirelik alanları:
 • Yenidoğan Hemşireliği
 • Ortopedi Hemşireliği
 • Yoğun Bakım Hemşireliği
 • Klinik Hemşireliği 
 • Ameliyathane Hemşireliği
 • Acil Servis Hemşireliği
 • Hemodiyaliz Hemşireliği
 • Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği
 • Diyabet Hemşireliği
 • Endoskopi Hemşireliği
 • Yara Bakım Hemşireliği
 • Stoma Bakım Hemşireliği
 • Onkoloji Hemşireliği gibi alanları kapsamaktadır.