Kurullar ve Komisyonlar

Hemşirelik Bölümü Komisyon Görev Dağılımı
Akreditasyon Komisyonu Prof. Dr. Duygu SÖNMEZ DÜZKAYA
Dr. Öğr. Üyesi Derya GEZER
Dr. Öğr. Üyesi Ezgi MUTLUAY YAYLA
Arş. Gör. Dr. Gamze BOZKUL
Arş. Gör. Mehmet AĞASLAN
Ölçme-Değerlendirme Komisyonu Dr. Öğr. Üyesi Nadiye BARIŞ EREN
Dr. Öğr. Üyesi Derya GEZER
Arş. Gör. Dr. Gamze BOZKUL
Arş. Gör. Mehmet AĞASLAN
Eğitim Komisyonu Doç. Dr. Atiye KARAKUL
Doç. Dr. Aysel AKBENİZ
Arş. Gör. Dr. Gamze BOZKUL
Arş. Gör. Mehmet AĞASLAN
Bologna Komisyonu Doç. Dr. Aysel AKBENİZ
Dr. Öğr. Üyesi Derya GEZER
Erasmus Komisyonu Doç. Dr. Duygu SÖNMEZ DÜZKAYA
Arş. Gör. Dr. Gamze BOZKUL
Arş. Gör. Mehmet AĞASLAN
Uzaktan Eğitim Komisyonu Dr. Öğr. Üyesi Nadiye BARIŞ EREN
Arş. Gör. Mehmet AĞASLAN
Bilimsel Sosyal Kültürel Komisyon Dr. Öğr. Üyesi Ezgi MUTLUAY YAYLA
Arş. Gör. Mehmet AĞASLAN
Burs Komisyonu Dr. Öğr. Üyesi Nadiye BARIŞ EREN