Danışma Kurulları

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DANIŞMA KURULU
Doç. Dr. Banu TERZİ Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Hem. Dursun GÖLGE Tarsus Devlet Hastanesi Bakım Hizmetleri Müdürü
Uzm. Dr. Mesut Başaran Tarsus Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı
Hem. Asuman Yaşar Taş Özel Tarsus MMT Amerikan Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri
Müdürü
Arş. Gör. Güzide Üğücü Türk Hemşireler Derneği Mersin Şubesi Başkan Yardımcısı