Program Çıktıları

Programın Çıktıları
 • Koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici alanlarda bireyin, ailenin ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini bütüncül yaklaşımla karşılamak için; temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olması.
 • Hemşirelik alanında edinmiş olduğu temel düzeyde kuramsal bilgileri uygulamaya aktarabilme becerisi.
 • Hemşirelik alanında kanıta dayalı edindiği bilgi ve becerileri kullanarak hemşirelik sürecini uygulayabilme becerisi.
 • Hemşirelik uygulamalarını mesleki standartlar doğrultusunda gerçekleştirebilme becerisi.
 • Hemşirelik süreci aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel, insan hakları ve etik değerlere uygun hareket edebilme becerisi.
 • Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilişim ve teknolojideki güncel uygulamaları izleyerek kendini geliştirebilme becerisi.
 • Bireysel çalışma yetisine sahip olarak hemşirelik ile ilgili araştırma yapabilme becerisi.
 • Küresel ve toplumsal çerçevede sağlık, güvenlik ve çevre sorunlarına duyarlı olabilme ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme becerisi.
 • Disiplin içi ve disiplinler arası ekip çalışması yapabilme becerisi.
 • Araştırma sonuçlarını hemşirelik uygulamalarında kullanabilme, sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetebilme becerisi.
 • Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisi.