7. Çukurova Gastro-İntestinal Hastalıklar ve Cerrahisi Kongresi

06 Haziran 2024 Perşembe

31 Mayıs 2 Haziran tarihlerinde Adana'da düzenlenen Uluslararası katılımlı 7. Çukurova Gastrointestinal Cerrahi Hemşireliği Kongre sekreterliğini yürüten Dr. Öğr. Üyesi Derya Gezer "Yara İyileşmesi ve Güncel Tedavi Yöntemleri" başlıklı konuşmasıyla da kongreye katkı sağlamıştır.